ปุ่มเมนู สำหรับวิดีโอ FLV
ปุ่มเมนู สำหรับวิดีโอ MTS / M2TS / TS
ปุ่มเมนู สำหรับวิดีโอ FLAC
ปุ่มเมนู สำหรับวิดีโอเป็น GIF